Stan na dan Beograd – Kako bi trebalo da bude

Stan na Dan u Beogradu, da sve bude legalno

Stanovi na dan sve su popularniji u celoj zemlji, a naročito u Beogradu. Vlasnici stanova mogu višestruko imati koristi, nego inače od klasičnog rentiranja na duže vreme, kada se izdaju nekretnine po sistemu stan na dan. To je trend u svetu, samo što kod nas stanodavci uglavnom na početku tu ideju nisu prihvatali.
Pokrenuta ideja “stan na dan” otvorila je novo poglavlje u percepciji ljudi o posedovanju i potrebama, gotovo sve je moguće videti kao deljivu ekonomoju: puteve, stanove, automobile, avione, zemlju, korist imaju svi.
Stan na dan kao takav u funkciji je i pojedinca i države. Uređene, opremanje, ponuda i servisiranje, ove delatnosti pokreće pun krug poslovnih subjekata.
Posao smeštaja od uvek je bio ozbiljan posao: lečiličta, banje, hoteli, pansioni, hosteli, apartmani…

stan na dan
Continue reading