Uslovi i pravila u apartmanima

Apartmani Beograd RakocPrilikom rezervacije svakog apartmana možete pročitati uslove i pravila vezano za rezervaciju i boravak u apartmanu. U nastavku su opšti uslovi i pravila koji važe za sve apartmane.


OPŠTI USLOVI
ZA NAJAM APARTMANA KOJE NUDI firma Rakoc d.o.o.
Apartmani
1. Predmet Opštih uslova
1.1.
Ovim Opštim uslovima se uredjuju usluge koje Apartmani Rakoc d.o.o. (u daljem tekstu Rakoc) nudi svojim klijentima (u daljem tekstu Klijent), a koji u tu svrhu potpišu Ugovor o podzakupu na odredjeni period (u daljem tekstu Ugovor).
1.2. Korišćenjem usluge najma stana odnosno potpisom Ugovora o podzakupu, kao i u slučaju uplate depozita za rezervaciju, smatraće se da je Klijent u celosti, bez ograničenja, prihvatio ove Opšte uslove.
1.3. Trajanje najma je odredjeno u Potvrdi rezervacije i Ugovoru o podzakupu.
2. Rezervacija i otkaz rezervacije
2.1.
Kako bi Klijent potvrdio rezervaciju, mora uplatiti depozit (u iznosu 10% ukupnog najma, osim ako je drugačije odredjeno) u roku 24 sata. Depozit se odbija od ukupne najamnine po dolasku. Po prijemu uplate Rakoc će Klijentu izdati pisanu potvrdu Potvrdu rezervacije.
2.2. U slucaju otkaza rezervacije, depozit ce se vratiti prema sledećim uslovima:
•    otkaz rezervacije 31 ili više dana pre dolaska, 90% depozita će biti vraćeno
•    otkaz rezervacije 15-30 dana pre dolaska, 50% depozita će biti vraćeno
•    otkaz rezervacije 0-14 dana pre dolaska, nema povrata depozita
2.3. Rakoc zadrzava pravo zameniti odabrani stan drugim, jednakog nivoa i kvaliteta, u slučaju nepredvidjenih okolnosti (na primer ako u stanu dodje do znatnog oštećenja pre ili u toku dolaska Klijenta, u kojem slučaju se Rakoc obvezuje odmah obavestiti Klijenta o promeni).
3. Usluga recepcije + check-in fee
3.1.
DOLAZAK: Klijent se obvezuje obavestiti Rakoc najmanje jedan radni dan unapred o planiranom vremenu dolaska/odlaska. U stan se može ući najranije u 14 sati na dan dolaska. Prilikom dolaska Rakoc organizuje USLUGU RECEPCIJE (predstavnik Rakoc dočekuje Klijenta na adresi stana u dogovoreno vreme kako bi pokazao Klijentu stan, predao ključeve, potpisao Ugovor i naplatio ostatak najamnine). Ukoliko je USLUGA RECEPCIJE nakon 22 sata, nedeljom i državnim praznikom, Rakoc Klijentu naplaćuje check-in fee u iznosu 1000,00 din. Usluga recepcije u bilo koje drugo vreme se ne naplaćuje.
3.2. ODLAZAK: Prilikom odlaska Klijent mora napustiti stan najkasnije do 12 sati. Klijent mora ostaviti u stanu sve primerke ključeva koje je primio i daljinski za parking (ukoliko je uzet) u stanu, osim ako je drugačije dogovoreno (izgubljeni kljuc se naplaćuje Klijentu u iznosu 3000,00 din, a izgubljena daljinski za parking u iznosu 6000,00 din).
3.3  Prema dogovoru u vreme rezervacije biće potrebno ostaviti depozit za pokrivanje štete ili izjavu o teretu kreditne kartice za štetu. U slučaju stete Rakoc će obavestiti Klijenta putem email-a o nastaloj šteti i predočiti mu specifikaciju najkasnije 3 radna dana od izlaska iz stana prema tačkama 3.2.,7.2,7.3,7.4,10.6
4. Policiska prijava i gosti u stanu
4.1.
Prema Srpskim propisima svi strani državljani moraju biti prijavljeni u policiju za vreme boravka u Srbiji. Po dolasku Klijent kao i druge osobe koje borave u stanu moraju predstavniku Rakoc dati podatke potrebne za takvu prijavu.
5. Najamnina, skraćivanje i produženje perioda najma
5.1.
Klijent se obvezuje platiti ostatak najamnine za ceo period najma unapred (najkasnije prilikom ulaska u stan), osim ako je drukčije odobreno od strane Rakoc.
5.2. Ukoliko Klijent iznajmi stan na 1-2 noći, troškovi zakupa su najskuplji po noćenju.
5.3. Klijent može produžiti period najma u stanu ukoliko je stan slobodan za takvo produženje, a ukoliko nije Rakoc može klijentu ponuditi drugi stan ukoliko je takav slobodan za traženo produženje.
5.4. Ukoliko Klijent produži period najma u toku boravka, i time udju u višu klasu za popust, taj viši popust će se obračunati samo na produženi period.
5.5. Ukoliko klijent skrati period najma nakon ulaska u stan, Rakoc će vratiti Klijentu najamninu za neiskorišćeni period ukoliko klijent obavesti Rakoc 14 dana unapred o skraćenju. Iznos najamnine neće biti vraćen klijentu ukoliko je obaveštenje o skraćenju boravka ispod 14 dana od trenutka noćenja.
6. Način plaćanja
6.1.
Plaćanje se vrši u dinarima i iznos ne sme biti opterećeno bilo kakvim troškovima banke, varijacijama u promeni  valute ili bilo čime drugima. Ukoliko Klijent odluči da plati u drugoj valuti, Rakoc koristi Srednji kurs Narodne banke Srbije na dan plaćanja.
6.2. Rakoc prima gotovinu, kreditne kartice (MasterCard,Visa, AmericanExpress), virman ili opštu uplatnicu.
7. Šteta u stanu i čišćenje
7.1.
Klijent je odgovoran za brigu o stanu i stvari u njemu. Stan, kao i sva oprema u njemu, nameštaj i slično moraju biti čisti i uredni na kraju perioda najma.
7.2. Osim u slučajevima normalne upotrebe, Klijent je odgovoran za popravku bilo kakve štete koja nastane u stanu, a do koje je došlo radi nemara, namernog uništenja ili neodgovornog ponašanja od strane Klijenta ili njegovih gostiju. Takvu štetu Klijent je dužan odmah prijaviti Rakoc-u.
7.3. Po odlasku Klijenta, predstavnik Rakoc-a će pregledati stan i ukoliko utvrdi da je stan u stanju u kojem ga je Klijent preuzeo, osim uobičajene upotrebe, neće naplatiti štetu. Ako je nastala šteta u stanu, Rakoc će o tome obavestiti Klijenta i Klijent je dužan da u roku od 3 dana od dana obaveštenja  nadoknadi štetu u celosti. Trošak popravka štete nastale u stanu se računa na temelju stvarnog troška popravke ili zamene.
7.4. Pri izlasku stan je potrebno ostaviti u pristojnom stanju. Završno čišćenje se ne naplaćuje, ali ako prema diskreciji je potrebno da Rakoc izvrši dodatno i sveobuhvatnije čišćenje nakon boravka Klijenta u stanu,  takvo čišćenje će se naplatiti 2500,00 din.
7.5. KLIJENT IMA PRAVO U ROKU OD 2 DANA PO DOLASKU U STAN UKAZATI RAKOCU NA BILO KAKVU ŠTETU KOJA JE NASTALA U STANU PRE NJEGOVOG DOLASKA (PO ISTEKU OVOG PERIODA, ZA BILO KOJU ŠTETU NASTALU U STANU SMATRAT ĆE SE ODGOVORNIM KLIJENT).
8. Usluge koje nudi Rakoc
8.1.
Najamnina uključuje, a Rakoc nudi sledeće usluge:
•    Čišćenje jednom nedeljno (za najmove od 7 i više dana).
•    Zamena posteljine jednom  nedeljno (za najmove od 7 i vše dana). Jedan komplet posteljine po osobi nedeljno.
•    Zamena peškira jednom nedeljno (za najmove od 7 i više dana). Jedan komplet peškira po osobi nedeljno.
•    24-satni dežurni telefonski broj u slučaju nužde
•    Rakoc informativni paket
8.2. Osim usluga opisanih u 8.1 Klijent može za dodatni novac koristiti dodatne usluge (dodatni krevet, hemisko čišćenje, taxi prevoz i sl.)
8.3. Najamnina ne uključuje, i Klijent se obvezuje dodatno platiti: uslugu recepcije shodno točki 3.
9. Održavanje stana
9.1.
Predstavnik.
9.2. Rakoc je dužan popraviti bilo koju štetu ili kvar u stanu do kojeg dodje iz bilo kog razloga, osim krivicom klijenta, o svom trošku u sledećim rokovima:
•    Hitne popravke (nestanak struje, pucanje vodovodnih cevi, kvar grijanja i sl.) će se popraviti u najkraćem mogućem roku računajući od obaveštenja Klijenta Rakoc o takvom kvaru.
•    Ostali kvarovi (kvar mašine za veš, kvar šporeta, kvar TV aparata i sl.) će se popraviti prvi idući radni dan računajući od trenutka obaveštenja Klijenta, i ukoliko nije moguće kvar otkloniti tog radnog dana, u realnom vremenu Rakoc se obavezuje ponuditi drugo adekvatno rešenje.
•    10. Kućni red
10.1
Grupne zabave su zabranjene u svim našim stanovima
10.2 Nije dozvoljeno vikom, glasnom upotrebom uredjaja za reprodukciju slike i zvuka (TV, radio, hi-fi i sl.) I drugim sličnim postupcima narušavati mir u zgradi, posebno u periodu od 22-08. sati
10.3. Zabranjeno je kućne ljubimce ostavljati same, bez nadzora u stanu. Ljubimci ne smeju smetati ostalim gostima ili stanarima zgrade. Za eventualnu nezgodu sve posledice snosi vlasnik ljubimca.
10.4 Pušenje je zabranjeno u svim stanovima
10.5. U stanu smeju boraviti samo prijavljeni gosti, svi posetioci moraju napustiti stan do 24.00 sata
10.6. Nepridržavanje bilo koje stavke kućnog reda (10.1,10.2.,10.3,10.4,10.5) rezultuje otkazom rezervacije i naplatom pune cene boravka bez obzira na raniji prisilni odlazak, i naplatom odstete u iznosu 7500,00 din
11. Internet u stanu
11.1.
Rakoc nudi ADSL priključak u svim stanovima. Rakoc pokriva troškove korišćenja Interneta u stanu.
11.2. Klijent se priključuje na Internet preko routera, pomoću mreznog kabela ili bežično.
11.3. Rakoc je dužan omogućiti Klijentu ispravan router, ali nije odgovoran za postavke na računar klijenta. Rakoc će ostaviti klijentu osnovna upustva za pripajanje na Internet,ili kontakt telefon operatera, ali u slučaju da Klijent ima većih problema Rakoc može organizovati dežurnog operatera koji će pomoći klijentu.
12. Raskid Ugovora o najmu
12.1.
Klijent moze raskinuti Ugovor koji je potpisao s Rakoc u bilo koje vreme, pismenim putem, uz prethodnu najavu Rakocu, a nakon što je ispunio sve obveze i podmirio sva dospela potraživanja, naročitoito plaćanje najamnine i drugih dodatnih troškova.
12.2. Rakoc ima pravo pismenim putem raskinuti ugovor potpisan s Klijentom u slučaju da Klijent prekrši odredbe ovih Opštih uslova. Ovakav raskid ne oslobadja Klijenta obveze plaćanja svih dugovanja.
12.3. Otkazni rok traje 24 sata od obaveštenja o otkazu, i traje od trenutka kada druga strana primi obaveštenje o otkazu. Obaveštenje o otkazu mora biti predana neposredno ili preporučenom pošiljkom.